Novinky > Výcvik > Mondioring

Mondioring

V mondioringu se nesetkáte s výcvikových drilem a stereotypem. Největší obtížnost a náročnost mondioringu naopak spočívá v jeho nekonečné variabilitě a kreativitě. Nejde jen o posouzení umění psovodů a kvality vycvičenosti jejich svěřenců, ale především o prověření vloh samotných psů. Psovod nemá na cvičební ploše možnost tréninku a vstupuje na ní se psem až v momentě zahájení zkoušky. Ring (cvičební plocha) bývá i tematicky zaměřen.

K provádění obran jsou k dispozici 2 figuranti odění do obleků pro celotělové kousání. Mají za úkol dokonale prověřit povahu a psychickou odolnost psa.

V mondioringu rozlišujeme podle obtížnosti 3 stupně zkoušek. Zkoušku je možné splnit pouze formou závodu.

Zkušební řád mondioringu byl schválen v září roku 1994. Základem jsou prvky vycházející z dlouholetých tradic francouzského a belgického ringu. V těchto zemích se tomuto výcviku věnují již od počátku minulého století

zpracovali: Koráb - Píšová - Gardiánová, 2008

 

Menu

Klub chovatelů belgických ovčáků v Českých zemích - KCHBO