chybějící záhlaví > Výcvik > Kluboví šampioni práce

Kluboví šampioni práce

Podmínky pro získání titulu Klubový šampion práce najdete zde.
Žádost o přiznání titulu najdete zde.

 

Seznam klubových šampionů práce:
Australský ovčák - Groenendael - Laekenois - Malinois - Tervueren


AUSTRALSKÝ OVĆÁK


Kluboví šampioni práce: Agility
a. Ch. Imagineer Now or Never (r.2007)

Kluboví šampioni práce: Záchranář
Ch. Kl.Ch. Kl.Ch.práce GrandCh. z. ALL EYES ON ME Diandra (r.2010)

Kluboví šampioni práce: Pasení
Kl.Ch. práce a. h. And I Want ... Diandra (r.2013)


BELGICKÝ OVČÁK - GROENENDAEL

Kluboví šampioni práce: Agility
a. JCh. Touch of Black z Kovárny (r.2008)


LAEKENOIS


MALINOIS

Kluboví šampioni práce: Agility
T.s.Ch. a. Džina z Vandalky (r.2006)
s. a. Ch. Aktij Novterpod (r.2007)

Kluboví šampioni práce:  Obedience
s.r. pE o. Int.Ch. Dargo Novterpod (r.2013)

Kluboví šampioni práce: Všestranný výcvik
Aška Fany Eciloten (r.2006)
Cid z Labského přívozu (r.2009)
Agin Nauru (r.2011)
Ronn z Hückelovy vily (r.2011)
v.Int.Ch. Abibi Bohemia Atevy (r.2013)


TERVUEREN

Kluboví šampioni práce: Agility
Abba od Tuchorazské hlásky (r.2007)
Munchanga's First (r.2013)

Kluboví šampioni práce:  Obedience
Zicora Nica z Kovárny (r.2010)

Klub chovatelů belgických ovčáků v Českých zemích - KCHBO