Novinky > Výcvik > Obedience

Obedience

Sport obedience má své kořeny v Anglii, kde chtěli pořadatelé jedné z nejprestižnějších výstav Cruft´s vytvořit doprovodný program této celosvětově uznávané show. První obedience soutěže se tedy konaly ve výstavních halách a v kruzích, kde byl po celý den zajištěn program pro diváky. Z Anglie se obedience před 40 lety dostala do Skandinávie, kde byla pravidla mírně upravena a časem se dopracovala až do dnešní podoby FCI mezinárodního řádu. (cit. obedience.cz)

Obedience je v České republice relativně novým sportem: Klub Obedience České republiky byl založen „teprve“ v roce 2007 a první oficiální závody čistě pro belgické ovčáky i australské ovčáky proběhly o něco později, v roce 2010. Tento druh sportu je nazýván také „vysokou školou psí poslušnosti“ a sestává většinově ze cviků ovladatelnosti (odložení, aport, skok přes překážku, vysílání) i pachovek - rozlišování předmětu. V západních státech, ve Skandinávii zvláště, má tento sport dlouholetou tradici a je velmi oblíben i mezi majiteli belgických ovčáků; právě pro jejich drive a ochotu pracovat, jsou k tomuto sportu takřka předurčeni.

Možná i právě proto bylo obedience zařazeno (spolu s agility a mondioringem) na pořad Mistrovství světa belgických ovčáků už v roce 2003 (9. MS FMBB, Belgie), které do té doby bylo záležitostí čistě IPO. V následujícím roce se Agility a Obedience/Mondioring konaly dokonce v jiném termínu, než IPO. Zpátky a trvale se obedience do MS FMBB vrátilo až v roce 2006 a od roku 2012 se na základě nově platného MZŘ FCI soutěží ve všech výkonnostních třídách - tedy v OB1, OB2 a OB3.

Obedience po psovi vyžaduje dlouhodobou pozornost a 100%-tní soustředění, dokonalou přesnost, perfektní ovladatelnost i na poměrně velkou vzdálenost psa od psovoda, ale zároveň plné nasazení.

Platný Zkušební řád OC zná čtyři výkonnostní stupně - třídy: OBZ, OB1, OB2 a nejvyšší OB3. Cviky ve třídách OB1, OB2 a OB3 jsou shodné s mezinárodním zkušebním řádem FCI a jsou mezi státy, které soutěží podle mezinárodního zkušebního řádu FCI Obedience vzájemně uznávány. Nalezneme však napříč Evropou státy, které si ponechaly „své“ národní řády a na mistrovské soutěže jezdí závodit pouze do trojek. S rozmachem obedience mezi masy se však i v těchto zemích začíná prosazovat MZŘ a na mistrovstvích můžeme vidět i hojně zastoupené nižší třídy.

Zpracovaly: L.Ivanková, V. Kracíková zdroj: obedience.cz, fmbb.net, cbvv.ch

 

Účast na zkouškách OB podmiňuje:
OBZ - věk min.10 měsíců
OB1 - věk min.12 měsíců, úspěšně složená zkouška OBZ
OB2 - věk min.14 měsíců, zkouška OB1 složená na známku výborně
OB3 - věk min. 15 měsíců, a zkouška OB2 složená na známku výborně
Psovod musí být starší 15 let.

Jak je níže popsané, každá třída má 10 cviků po 10 bodech, lišící se od sebe nároky na provedení (viz. níže). Ke každému cviku je přiřazen koeficient. Rozhodčí přidělí body a ty se tímto koeficientem násobí, po vynásobení se body sečtou a přidělí se známka.

Maximální počet bodů je v třídě OBZ a OB1 280, pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat 50% bodů tj. 140. Ve třídě OB2 a OB3 je maximální počet bodů 320 a minimální pro úspěšné složení zkoušky je 192, což je 60% možného bodového zisku.

Rozhodčí hodnotí pouze výkony, provádění cviků řídí steward, soutěžící se musí řídit jeho pokyny k vydávání povelů atd.

Provedení cviků je hodnoceno diametrálně odlišně od zvyklostí v NZŘ nebo IPO (v mnoha případech je v Obedience udělena 0, kde ve sportovním výcviku by pes ještě získal část bodů vyhrazených pro tento cvik).

Přehled cviků v jednotlivých třídách:

Třída OBZ

1. Odložení vleže ve skupině, 1 min, psovod v dohledu (koeficient 2)
Lehni ve skupině - 1 minuta, psovod vzdálen 20 m.

2. Chůze u nohy (koeficient 3)
Normální tempo, kruh s poloměrem 4m, ve výchozím bodě přímo dalších 15m.

3. Odložení do lehu za chůze (koeficient 3)
Odložení psa za chůze lehni, psovod se vzdálí 10m, psa obejde a přiřadí si ho k noze a pokračuje v chůzi.

4. Přivolání (koeficient 3)
Přivolání na 20m

5. Odložení do sedu za chůze (koeficient 3)
Odložení psa za chůze sedni, psovod zastaví krok před psem.

6. Vyslání do čtverce (koeficient 3)
Vysílání do čtverce (3x3m), na vzdálenost 5m, (psovod jde nejdříve do čtverce, pak se vrací na výchozí bod a vysílá psa), pes na povel psovoda ve čtverci lehne.

7. Držení aportovací činky (koeficient 3)
7-10 vteřin, dřevěná činka, pes je vedle psovoda nebo před psovodem.

8. Ovladatelnost na dálku (koeficient 3)
Lehni, sedni, 4x změna polohy - pes těsně před psovodem.

9. Skok přes překážku (koeficient 3)
Výška překážky jako kohoutková výška psa, max. 50cm.

10. Všeobecný dojem (koeficient 2)
Posuzuje se ochota k práci a plnění povelů, radost ze společné práce.


Třída OB1

1. Odložení vleže ve skupině, 2 min, psovod mimo dohled (koeficient 3)

2. Chůze u nohy (koeficient 3)
Normální tempo s obraty vpravo, vlevo, čelem vzad. Klus s obraty vpravo. 2-3 kroky vpřed a vzad.

3. Stůj za chůze (koeficient 2)
Odložení psa za chůze do stoje - přímý směr.

4. Přivolání (koeficient 3)
Přivolání 20 - 25 m.

5. Sedni za chůze (koeficient 3)
Odložení do sedu za chůze. Psovod se vzdálí 10m.

6. Vyslání do čtverce (koeficient 3)
Vysílání do čtverce (3x3m), na vzdálenost 15m, pes na povel psovoda ve čtverci lehne.

7. Aport (koeficient 3)
Přinesení dřevěné činky na 10m.

8. Ovladatelnost na dálku (koeficient 3)
Lehni, sedni, 4x změna polohy - pes 5m před psovodem.

9. Přivolání se skokem přes překážku (koeficient 3)
Přeskok přes překážku ve směru k psovodovi. Výška překážky jako kohoutková výška psa, max. 50cm.

10. Všeobecný dojem (koeficient 2)
Posuzuje se ochota k práci a plnění povelů, radost ze společné práce.


Třída OB2

1. Odložení vsedě ve skupině, psovod v dohledu, 1 minuta (koeficient 2)

2. Chůze u nohy (koeficient 3)
Chůze u nohy v normálním, rychlém i pomalém tempu s obraty vpravo, vlevo i čelem vzad. 2-3 kroky vpřed a vzad.

3. Odložení do stoje a do sedu za chůze (koeficient 3)

4. Přivolání se zastavením (koeficient 4)
Přivolání na 25-30m. V polovině vzdálenosti se pes na pokyn psovoda zastaví.

5. Vyslání do čtverce (koeficient 4)
Vyslání do čtverce vzdálenost 25m, přivolání za chůze k noze.

6. Směrový aport (koeficient 3)
Odložení psa za chůze do stoje u kuželu. Vyslání pro jeden ze dvou aportů.

7. Pachové rozlišování (koeficient 4)
Vyhledání a přinesení dřívka s pachem psovoda.

8. Ovladatelnost na dálku (koeficient 4)
Polohy sedni, stůj, lehni ve vzdálenosti 10m před psovodem. Pes změní polohu 6x.

9. Aport se skokem přes překážku (koeficient 3)
Aport kovové nebo dřevěné činky skokem přes překážku. Výška překážky je přibližně kohoutková výška psa, max. však 70cm.

10. Všeobecný dojem (koeficient 2)
Posuzuje se ochota k práci a plnění povelů, radost ze společné práce.


Třída OB3

1. Odložení v sedě ve skupině, 2 min., psovod v úkrytu (koeficient 3)

2. Odložení v leže ve skupině, 4 min., psovod v úkrytu (koeficient 2)

3. Chůze u nohy (koeficient 3)
Chůze u nohy je zkoušena v normálním, pomalém a rychlém tempu se změnami směru, obraty a otočeními a zastaveními podle instrukcí stewarda.

4. Odložení za pochodu - stůj, sedni, lehni (koeficient 3)

5. Přivolání (koeficient 4)
Přivolání se zastavením a meziodložením do lehu.

6. Vyslání do čtverce (koeficient 4)
Vyslání ke kuželu do pozice stůj. Vyslání psa vlevo nebo vpravo do čtverce. Přivolání za chůze k noze.

7. Směrový aport (koeficient 3)
3 činky. Vyslání ke kuželu. Vyslání pro činku vpravo nebo vlevo.

8. Aport přes překážku (koeficient 3)
Skok přes překážku a aportování kovové činky. Výška překážky je přibližně kohoutková výška psa, max. však 1m.

9. Pachové rozlišování (koeficient 3)
Vyhledání a přinesení dřívka s pachem psovoda.

10. Ovladatelnost na dálku (koeficient 4)
Polohy sedni, stůj, lehni ve vzdálenosti 15m před psovodem. Pes změní polohu 6x.


Aktuální znění zkušebního řádu na www.obedience.cz (od roku 2016 vejde v platnost nový, aktualizovaný MZŘ FCI ).

 

 

Menu

Klub chovatelů belgických ovčáků v Českých zemích - KCHBO