Novinky > Chov a zdraví > Podmínky uchovnění

Podmínky uchovnění

  • průkaz původu vystavený plemennou knihou uznávanou FCI a ČMKU, v případě importovaného jedince přeregistrace v české plemenné knize
  • minimální věk 18 měsíců
  • vyhodnocené RTG vyšetření na dysplasii kyčelních kloubů (DKK) s výsledkem do 2/2 (HD C) včetně. V případě vyhodnocení RTG DKK u organizace OFA se připouští maximální výsledek OFA Fair
  • DNA profil podle normy ISAG2006 nebo vyšší (od 13.02.2011)
  • splněná základní bonitace (při klubové či speciální výstavě pořádané KCHBO) nebo rozšířená bonitace (Popisná přehlídka + Povahový test) s výsledkem chovný
  • pro AO také provedené klinické vyšetření očí na zjištění dědičných očních onemocnění (DOV) z věku 6-8 týdnů (pokud existuje) a ve věku nejméně započatého 15-tého měsíce, zároveň však toto vyšetření nesmí být starší než 12 měsíců v den uchovnění; s výsledkem "DOV prostý" 
  • pro BO narozené od 1.1.2012 také RTG vyšetření na dysplasii loketních kloubů (DLK) s výsledkem do 2/2
  • pro AO uchovněné od 1.1.2013 také RTG vyšetření na dysplasii loketních kloubů (DLK) s výsledkem do 2/2 (neplatí pro jedince, jejichž RTG DKK byl proveden do 28.02.2013 včetně).
  • v případě, že nedojde k dokončení procesu uchovnění na popisné přehlídce (není splněna některá z podmínek výše), ale později, je potřeba zaslat po splnění podmínek průkaz původu příslušnému poradci chovu, aby zapsal chovnost. Zároveň je nutné uchovněné psy (samce) před prvním krytím přeregistrovat na ČMKU.

Seznam posuzovatelů v ČR (dědičné oční vady, DKK a DLK) - je třeba zadat "Filtr podle odbornosti"

Není podstatné, v jakém pořadí jsou podmínky splněny.

Zdravotní program:  Jedinci BO a AO, kteří mají nejméně 2 nepovinná zdravotní vyšetření (bez ohledu na výsledek) nebo 1 nepovinné bonusové zdravotní vyšetření mají nárok na výrazné slevy jak na uchovnění, tak pro rodokmeny jejich potomků. Při hromadném odběru DNA na profil na akci KCHBO lze využít slevy poskytované klubem. Více viz Směrnice 2/2017

Toto je zkrácený výtah podmínek uchovnění (podrobné podmínky viz Zápisní řád + Bonitační řád)

Klub chovatelů belgických ovčáků v Českých zemích - KCHBO