Novinky > Chov a zdraví > Podmínky uchovnění

Podmínky uchovnění

  • průkaz původu vystavený plemennou knihou uznávanou FCI a ČMKU, v případě importovaného jedince přeregistrace v české plemenné knize
  • minimální věk 18 měsíců
  • vyhodnocené RTG vyšetření na dysplasii kyčelních kloubů (DKK) s výsledkem do 2/2 (HD C) včetně. V případě vyhodnocení RTG DKK u organizace OFA se připouští maximální výsledek OFA Fair
  • vyhodnocené RTG vyšetření na dysplasii loketních kloubů (DLK) s výsledkem do 2/2
  • od 13.02.2011 byl povinný pro uchovnění DNA profil dle normy ISAG2006 nebo vyšší a ověření parentity, toto se od 01.03.2024 mění na DNA profil dle normy ISAG2020 a ověření parentity (pokud mají rodiče profil ISAG2006, tak se ověření provede s profilem podle ISAG2006; každopádně však pes musí mít také ISAG2020)  více info
  • splněná základní bonitace (při klubové či speciální výstavě pořádané KCHBO) nebo rozšířená bonitace (Popisná přehlídka + Povahový test) s výsledkem chovný
  • pro AUO také provedené klinické vyšetření očí na zjištění dědičných očních onemocnění (DOV) z věku 6-8 týdnů (pokud existuje) a ve věku nejméně dovršeného 12.měsíce. Toto vyšetření nesmí být starší než 12 měsíců v den uchovnění; s výsledkem "DOV prostý" 
  • pro AUO dle rozhodnutí ČMKU absolvovaná výstava se zadáváním CAC od třídy mladých výše (bez ohledu na získanou známku a zemi, kde je pořádána).
  • v případě, že nedojde k dokončení procesu uchovnění na bonitaci (není splněna některá z podmínek výše), ale později, je potřeba zaslat po splnění podmínek průkaz původu příslušnému poradci chovu, aby zapsal chovnost. Zároveň je nutné uchovněné psy (samce) před prvním krytím přeregistrovat na ČMKU.
  • v případě výsledku bonitace "posouzení odloženo" může být jedinec předveden na další bonitaci, ale už pouze rozšířené.

Seznam posuzovatelů v ČR (dědičné oční vady, DKK a DLK) - je třeba zadat v kolonce Specializace výběr Posuzovatelé DKK a DLK

Není podstatné, v jakém pořadí jsou podmínky splněny.

Zdravotní program:  Jedinci BO a AO, kteří mají nejméně 3 nepovinná zdravotní vyšetření (bez ohledu na výsledek) nebo 1 nepovinné + 1 nepovinné bonusové zdravotní vyšetření mají nárok na výrazné slevy jak na uchovnění, tak pro rodokmeny jejich potomků. Při hromadném odběru DNA na profil na akci KCHBO lze využít slevy poskytované klubem. Více viz Směrnice 3/2023

Toto je zkrácený výtah podmínek uchovnění (podrobné podmínky viz Zápisní řád + Bonitační řád)

Klub chovatelů belgických ovčáků v Českých zemích - KCHBO