Novinky > Klub > Jak se stát členem KCHBO

Jak se stát členem KCHBO

Vyplňte příslušnou přihlášku do klubu v našem informačním systému.

Zároveň s přihláškou Vám vznikne registrace v našem informačním systému.

Na základě vyplněné přihlášky Vám bude v systému generovaný předpis k platbě. Uhraďte dle instrukcí, prosíme dodržujte variabilní a specifický symbol platby!  Platby složenkou  nebudou akceptovány!!

Po zaplacení Vám bude zaktivováno členství pro příslušný rok.

Aktuální výše členských příspěvků je uvedena v Ceníku služeb klubu 

 

  

 

Klub chovatelů belgických ovčáků v Českých zemích - KCHBO