Novinky > Klub > Ceník služeb klubu

Ceník služeb klubu

SLUŽBY POSKYTOVANÉ KLUBEM KCHBO

Typ služby
Základní cena Sleva pro člena
KCHBO
Cena pro člena KCHBO
po slevě
Zápisné do klubu (zápisné platí nový člen, nebo stávající člen, který nezaplatil v řádném termínu, tj. do 31.01. daného roku - více ve Stanovách) 100 Kč   100 Kč
Členský příspěvek (roční) - člen z ČR či zahraničí 500 Kč   500 Kč
Členský příspěvek nezletilého člena (nutno doložit) 250 Kč   250 Kč
Členský příspěvek rodinného příslušníka z ČR nebo zahraničí (specifikace viz Směrnice 1/2017) 100 Kč   100 Kč
Členský příspěvek po 30.06. stávajícího roku 300 Kč   300 Kč
Vystavení a zaslání opisu/duplikátu členské kartičky nečlenům se neposkytuje   50 Kč
Krycí list  (vytištěný)
(vystavení do 15-ti dnů od doručení řádné žádosti/smlouvy)
1000 Kč +poštovné -800 Kč 200 Kč +poštovné
Krycí list ELEKTRONICKY (stažený z databáze) nečlenům se neposkytuje   200 Kč
Projednání výjimky Chovatelskou komisí
(např. mezivarietní krytí, prodloužení chovnosti)
500 Kč   500 Kč
Opakované upomínání chovatele na dodání chovatelské dokumentace
(nedodržení termínů)
500 Kč   500 Kč
ROZŠÍŘENÁ BONITACE (popisná přehlídka + povahový test) 1000 Kč -400 Kč 600 Kč
ZÁKLADNÍ BONITACE 800 Kč -300 Kč 500 Kč
Povahový test prováděný samostatně pro jedince neuchovněné v KCHBO 500 Kč -100 Kč 400 Kč
Povahový test prováděný samostatně pro jedince uchovněné v KCHBO 400 Kč -100 Kč 300 Kč
Nepovinné cviky povahového testu
(přihlášené dodatečně)
100 Kč -50 Kč 50 Kč
Sleva ze základní ceny při uchovnění (Základní bonitace nebo Rozšířená bonitace) pro psy splňující kritéria Zdravotní směrnice 2/2017 - mající 2 nepovinná zdravotní vyšetření. - 250 Kč    
DNA profil (+ ověření původu je-li prováděno najednou) 1100 Kč   1100 Kč
Inzerce na webu klubu v sekci Inzerce na 1 měsíc (nepodnikatelská, související s chovem BO/AO)  100 Kč  2x v roce zdarma  2x v roce
zdarma
,
potom
100 Kč/inz.
Cena čipu (při přečipování v souladu se směrnicí 2/2013) 300 Kč
+ poštovné
  300 Kč
+ poštovné

Způsob platby poplatků:
I. Výše uvedené poplatky klubu (vyjma bonitace a krycích listů - viz bod II a III)
a) bankovním převodem na klubový bankovní účet číslo 2100395600 / 2010.
I v tomto případě prosím uveďte Vaše telefonní číslo jako variabilní symbol a do textu platby napište Vaše jméno a účel platby. Množí se případy, kdy přijde platba bez variabilního symbolu i textu, protiúčet nám banka nepojmenuje a my pak nemáme jak zjistit, kdo platbu odeslal.
Pro lepší orientaci prosím uvádějte i specifický symbol a to pro platbu:
- členský příspěvek: 111
b) platby v EUR (ze zahraničí):
čú: 2201998080 / 2010
IBAN: CZ1520100000002201998080
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Adresa banky pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1

II. Bonitace, výstavy, výcvikové akce
a) bankovním převodem na klubový bankovní účet číslo 2201391422 / 2010.
Jako variabilní symbol  uveďte Vaše telefonní číslo a do textu platby napište Vaše jméno a účel platby.
Pro lepší orientaci prosím uvádějte i specifický symbol:
bonitace - 222
výstava - 333
ostatní - dle propozic
b) platby v EUR (ze zahraničí):
čú: 2201998080 / 2010
IBAN: CZ1520100000002201998080
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Adresa banky pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1

III. Krycí list
a) bankovním převodem na klubový bankovní účet číslo 2501416222 / 2010
Jako variabilní symbol  uveďte číslo zápisu feny.
b) platby v EUR (ze zahraničí): 
čú: 2201998080 / 2010
IBAN: CZ1520100000002201998080
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Adresa banky pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1

Platba složenkou typu "A" není možná !!!! 


SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČMKU (včetně DPH 21%)
(KCHBO nenese odpovědnost za změnu ceníku)

Typ služby
Základní cena Sleva pro člena
KCHBO
Cena pro člena KCHBO
po slevě

Služby plemenné knihy (rodokmeny)
Vystavení rodokmenu (včetně 1 přílohy zdarma) 484 Kč -242 Kč 242 Kč
Přeregistrace psa/feny mezi chovné jedince 484 Kč -242 Kč 242 Kč
Zápis importovaného jedince 242 Kč x 242 Kč
Zahraniční krytí  242 Kč -242 Kč    0 Kč
(za člena hradí klub)
Exportní rodokmen 500 Kč x 500 Kč
Příloha k průkazu původu (první příloha je zdarma) 60,50 Kč x 60,50 Kč
Duplikát průkazu původu 500 Kč x 500 Kč
Přepis průkazu původu 121 Kč x 121 Kč

Chovatelské stanice
Zřízení chovatelské stanice 2.000 Kč x 2.000 Kč
Změna na kartě chovatelské stanice 150 Kč x 150 Kč
Duplikát chovatelské stanice 500 Kč x 500 Kč

Šampionáty
Junior Champion ČR 200 Kč x 200 Kč
Champion ČR 200 Kč x 200 Kč
Champion ČMKU 200 Kč x 200 Kč
Grand Champion ČR 200 Kč x 200 Kč
Veterán Champion ČR 100 Kč x 100 Kč
Champion práce ČR 200 Kč x 200 Kč
InterChampion FCI zdarma x zdarma

Ostatní
expediční náklady (ke každé zásilce) 100,43 Kč x 100,43 Kč
vícenáklady (účtovány při pozdním dodání podkladů) 121 Kč x 121 Kč
Klub chovatelů belgických ovčáků v Českých zemích - KCHBO