Novinky > Klub > Ceník služeb klubu

Ceník služeb klubu

SLUŽBY POSKYTOVANÉ KLUBEM KCHBO

Typ služby
Základní cena
Price
Sleva pro člena
KCHBO
Cena pro člena KCHBO
po slevě
Zápisné do klubu (zápisné platí nový člen, nebo stávající člen, který nezaplatil v řádném termínu, tj. do 31.01. daného roku - více ve Stanovách) 100 Kč   100 Kč
Členský příspěvek - člen z ČR (foreign payment below) 500 Kč   500 Kč
Registration fee (the registration fee is paid by a new member or an existing member who has not paid in due time - 31th January) 5€   5€
Foreigners membership for 1 year 21€   21€
Členský příspěvek nezletilého člena (nutno doložit) 250 Kč   250 Kč
Členský příspěvek rodinného příslušníka z ČR nebo zahraničí (specifikace viz Směrnice 2/2022) 100 Kč   100 Kč
Vystavení a zaslání opisu/duplikátu členské kartičky nečlenům se neposkytuje   50 Kč
Krycí list  (vytištěný)
(vystavení do 15-ti dnů od doručení řádné žádosti/smlouvy)
1000 Kč +poštovné -800 Kč 200 Kč +poštovné
Krycí list ELEKTRONICKY (stažený z databáze) nečlenům se neposkytuje   200 Kč
Projednání výjimky Chovatelskou komisí
(např. mezivarietní krytí, prodloužení chovnosti)
500 Kč   500 Kč
Opakované upomínání chovatele na dodání chovatelské dokumentace
(nedodržení termínů)
500 Kč   500 Kč
BONITACE  - Rozšířená bonitace (popisná přehlídka + povahový test) nebo Základní bonitace 2400 Kč -1200 Kč 1200 Kč **
** Cena za BONITACI s využitím dodatečné slevy pro aktivního člena KCHBO, z.s.     600 Kč
Povahový test prováděný samostatně pro jedince neuchovněné v KCHBO 500 Kč -100 Kč 400 Kč
Povahový test prováděný samostatně pro jedince uchovněné v KCHBO 400 Kč -100 Kč 300 Kč
Nepovinné cviky povahového testu
(přihlášené dodatečně)
100 Kč -50 Kč 50 Kč
Sleva ze základní ceny při uchovnění (Základní bonitace nebo Rozšířená bonitace) pro psy splňující kritéria Zdravotní směrnice  - mající 3 nepovinná zdravotní vyšetření. - 250 Kč    
DNA profil SNP - ISAG2020 (+ ověření původu, je-li prováděno najednou) vč.odběru a vyřízení dokumentace 1700 Kč   1700 Kč
DNA profil SNP (ISAG2020) + STR (ISAG2006) (+ověření původu, je-li prováděno najednou), vč.odběru a vyřízení dokumentace 2600 Kč   2600 Kč
Podpora pro aktivního člena klubu KCHBO, z.s., jehož pes musí mít oba profily - STR+SNP     - 300 Kč

Definice aktivního člena KCHBO - aktivní člen KCHBO je takový, který v posledních 3 letech neodchovával plemena zastřešená v KCHBO prostřednictvím jiných klubů.

Způsob platby poplatků:
I. Výše uvedené poplatky klubu (vyjma bonitace a krycích listů - viz bod II a III)
a) bankovním převodem na klubový bankovní účet číslo 2100395600 / 2010.
Prosíme dodržujte variabilní symbol generovaný ve Vaší kartě v členské sekci na https://is.kchbo.com a do textu platby napište Vaše jméno a účel platby. Množí se případy, kdy přijde platba bez variabilního symbolu i textu, protiúčet nám banka nepojmenuje a my pak nemáme jak zjistit, kdo platbu odeslal.
Pro lepší orientaci prosím uvádějte i specifický symbol a to pro platbu:
- členský příspěvek: 111
b) platby v EUR (ze zahraničí)/ € payment:
IBAN: CZ1520100000002201998080
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Adresa banky/Bank address pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1

II. Bonitace, výstavy, výcvikové akce
a) bankovním převodem na klubový bankovní účet číslo 2201391422 / 2010.
Jako variabilní symbol  uveďte Vaše telefonní číslo a do textu platby napište Vaše jméno a účel platby.
Pro lepší orientaci prosím uvádějte i specifický symbol:
bonitace - 222
výstava - 333
ostatní - dle propozic
b) platby v EUR (ze zahraničí)/€ payment:
IBAN: CZ1520100000002201998080
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Adresa banky/Bank address pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1

III. Krycí list
a) bankovním převodem na klubový bankovní účet číslo 2501416222 / 2010
Jako variabilní symbol  uveďte číslo zápisu feny.
b) platby v EUR (ze zahraničí)/€ payment: 
IBAN: CZ1520100000002201998080
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Adresa banky/Bank address pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1

Platba složenkou typu "A" není možná !!!! 


SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČMKU 
 

viz Ceník ČMKU


Klub chovatelů belgických ovčáků v Českých zemích - KCHBO