Novinky > Výcvik > Hodnocení pracovního psa > Výsledky

Výsledky

 

Rok 2023

 Agility  Pasení
 CC+Coursing+Nosework  Všestranný výcvik
 Obedience  Statistika výsledků
 Rally obedience  Grafy
 Dogdancing  

 

Rok 2022

 Agility  Dogdancing
 CC+Coursing+Nosework  Mondioring
  Obedience  Pasení
 Rally obedience  Všestranný výcvik
 Záchranářský výcvik  Statistika výsledků

 

Rok 2021

Mnoho přihlášených psů nebylo do vyhodnocení soutěže zařazeno, na základě špatného přečtení podmínek soutěže. Nejčastěji z důvodu členství až v průběhu roku 2021 nebo dokonce od roku 2022, kde dle podmínek musí soutěžící být členem celý rok, za který se soutěží. 
Umístěné vítěze (barevně označeno jak celkově, tak u plemene/variety) prosím o informaci přes e-mail, zda budou chtít zaslat diplom poštou nebo převezmou osobně na nějaké akci klubu.
Všem zúčastněným děkuji za přihlášení do soutěže a gratuluji vítězům.

sportovní referent - Petra Němcová

 Agility  Dogdancing
 Nové sporty  Obedience
 Pasení  Všestranný výcvik
 Záchranářský výcvik  statistika výsledků


Rok 2020
 výsledky pracovního psa roku - všechny kategorie (jednotlivé listy dokumentu)

 statistika výsledků

Rok 2019

 výsledky pracovního psa roku - všechny kategorie (jednotlivé listy dokumentu)

 statistika výsledků

Rok 2018

 výsledky pracovního psa roku - všechny kategorie (jednotlivé listy dokumentu)

 statistika výsledků (pro zajímavost)

Rok 2017

 výsledky pracovního psa roku - všechny kategorie (jednotlivé listy dokumentu)

 statistika výsledků (pro zajímavost)

Rok 2016

 výsledky pracovního psa roku - všechny kategorie (jednotlivé listy dokumentu)

 statistika výsledků (pro zajímavost)

Rok 2015

 výsledky pracovního psa roku - všechny kategorie (jednotlivé listy dokumentu)

Rok 2014

  sport.výcvik, záchranářský, pasení, dogdancing, obedience, mondioring, agilityRok 2013

  sport.výcvik, záchranářský, pasení, dogdancing, obedience, mondioring, ostatní

  Agility - australský ovčák,Agility - belgický ovčák

  Dogfrisbee


 

Rok 2012

 Všestranný výcvik                
 
  Obedience               
 
 
Agility
 
Záchranář

 

 

Mondioring   Pasení
Coursing

 

 

     

 


 

Rok 2011

 Všestranný výcvik                
 
  Obedience               
 
 
Agility
 
Záchranář

 

 

Mondioring   Pasení
Coursing

 

 

Dogdancing    

 


Rok 2010

  Všestranný výcvik                
 
  Obedience               
 
 
Nové sporty
 
  Agility     Záchranář    

 


Rok 2009

  Všestranný výcvik                
 
  Obedience               
 
  Nové sporty
 
  Agility     Záchranář    

 

Klub chovatelů belgických ovčáků v Českých zemích - KCHBO