Novinky > Klub > Přihláška do klubu

Přihláška do klubu

Přihláška do klubu ke stažení

1. Výše si stáhněte Přihlášku do klubu KCHBO

2. Vyplňte přihlášku, vyznačte souhlas/nesouhlas s uveřejněním jména v seznamu a vlastnoručně podepište. Takto ji kvalitně naskenovanou můžete poslat e-mailem nebo obyčejnou poštou jednateli, který eviduje členskou základu. Tento Vám rovněž vydá průkaz člena.

3. platby provádějte na účet 210 039 5600 / 2010 vedený u Fio banky. Jako variabilní symbol prosím použijte Vaše telefonní číslo, specifický symbol 111 a do textu platby napište Vaše jméno a účel platby. Platby složenkou  nebudou akceptovány!!

4. aktuální výše členských příspěvků je uvedena v Ceníku služeb klubu 























 

 

Klub chovatelů belgických ovčáků v Českých zemích - KCHBO